Ekspertize gelirken herhangi bir belge getirmem gerekli midir?

Ücretsiz ekspertiz randevunuza gelirken yanınızda aşağıdaki belgeler olmalıdır.
● Ruhsat
● Ruhsat sahibinin TC kimlik numaralı ehliyet yada nüfus cüzdanı

Ayrıca ekspertiz sonrası satış işlemlerinin hemen başlayabilmesi için aracınızın vergi borcu, ödenmemiş trafik cezası, ipotek yada banka kredisi olmamalı ve araç muayenesi yapılmış olmalıdır.